banner
หน้าหลัก » ความรู้ » เนื้อหา
หมวดหมู่สินค้า

คือ pp สปันบอนผ้านอนวูฟเวน

- Sep 07, 2018 -

ผ้านอนวูฟเวน PP สปันบอนเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ/แผ่นในรูปแบบของเว็บของ fibers.it แยกแตกต่างจากทั่วไปสิ่งทอและกระดาษ สังเคราะห์ไม่ได้ทำจากเส้นด้าย และจึง ปกติไม่ประกอบด้วย them.usually สังเคราะห์ประกอบด้วยทั้งหมด หรือที่ อย่างน้อยประกอบด้วยสัดส่วนใหญ่ของเส้นใยยาว ซึ่งผูกพัน intermittently.although กระดาษประกอบด้วยเส้นใยเว็บ ใยผูกพันกับแต่ละอื่น ๆ เพื่อให้สมบูรณ์ว่า แผ่น entore ประกอบด้วยหนึ่ง unit.in สังเคราะห์เส้นใยไม่ได้ผูกมัดอย่างเหนียวแน่นและมี ระดับขนาดใหญ่ ทำหน้าที่เป็นบุคคล