banner
หน้าหลัก » ความรู้ » เนื้อหา
หมวดหมู่สินค้า

สาย pp สปันบอนผ้านอนวูฟเวนการผลิตกระบวนการทำงาน

- Sep 07, 2018 -

สาย pp สปันบอนผ้านอนวูฟเวนการผลิตกระบวนการทำงาน

Bond(spun laid) ปั่นผ้าที่ผลิต โดยฝากขับไล่ ไส้ปั่นลงบนสายพานลำเลียงเก็บในลักษณะสุ่มตาม ด้วยพันธะ fibers.the เส้นใยจะถูกคั่นในระหว่างกระบวนการวางเว็บ ด้วยหัวพ่นอากาศหรือไฟฟ้าสถิต charges.the เหมือนกัน รวบรวมพื้นผิวมักจะพรุนเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสอากาศเปลี่ยน และแบกเส้นใยในการ manner.bonding ไม่สามารถควบคุมภูมิต้านทานความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของเว็บ โดยการใช้เข็มร้อนบางส่วนละลายพอลิเมอร์และฟิวส์หรืออุ่นม้วนตัว เส้นใยที่โดด